Przetarg nieruchomości

Wyłożenie do publicznego wglądu protokołu obejmującego nieruchomość, która podlegać będzie komunalizacji na wniosek Gminy Wąsosz

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż:

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 11.02.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy