Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 30.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: