Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 27.07.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do:

Przetarg nieruchomości

nformacja o wyniku ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 17.06.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonej do:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.08.2020 - Działka nr 361/10 obręb Wąsosz