Przetarg nieruchomości

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zbycia w formie aportu:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 16.11.2022r. w siedzibie tut. Urzędu

Przetarg nieruchomości

Informacja o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu