Wykaz - dzierżawa działek oraz miejsc handlowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 20.04.2017r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenia o trzecich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenia o drugich ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę:

Przetarg nieruchomości

Informacja o wynikach drugich ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 15.03.2017r. w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: