Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Działka nr 123/5 obręb Świniary

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 19.08.2020r. w siedzibie tut. Urzędu wykazu nieruchomości  przeznaczonej do:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.03.2.2020 - Działka nr 42 obręb Ostrawa

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż: