Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr RGG.6840.06.01.2020 - Działka nr 361/9 obręb Wąsosz

Przetarg nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na wynajem na okres 3 lat:

Przetarg nieruchomości

Burmistrz Wąsosza ogłasza ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż:

Przetarg nieruchomości

Urząd Miejski Wąsosza informuje o wywieszeniu w dniu 23.09.2019r. w siedzibie tut. Urzędu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia