Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz

Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2018 r.”

 

Zadanie zostało dotowane na podstawie umowy nr 294/D/OZ/LG/2018 z dnia 16.10.2018 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania – 32 244,24 zł.
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu – 27 407,60 zł.
Środki z budżetu Gminy Wąsosz – 4 836,64 zł.

Dofinansowaniem zostały objęte 42 nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 73,60 Mg odpadów zawierających azbest.