Od 1 lipca 2017 roku na terenie całego kraju obowiązuje wspólny system segregacji odpadów. Wprowadzenie nowych zasad segregacji jest konsekwencją  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów (Dz. U. 2017.19).


was 200219 01


 

zasady wspólnego systemu segregacji odpadów

 

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r., zgodnie z jego zapisami gmina Wąsosz miała zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który kończy się z dniem zakończenia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 31 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady należy segregować do pięciu pojemników:

  • papier - pojemniki w kolorze niebieskim
  • szkło - pojemniki w kolorze zielonym
  • metale i tworzywa sztuczne - pojemnik w kolorze żółtym
  • odpady biodegradowalne - pojemniki w kolorze brązowym
  • odpady zmieszane  - pojemnik w kolorze czarnym

Zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Dodatkowe frakcje odpadów segregowanych (papier, odpady biodegradowalne)  odbierane będą w następujących terminach: 

- Wąsosz  (papier, odpady biodegradowalne) – 2 piątek miesiąca

- miejscowości wiejskie  (papier, odpady biodegradowalne)  - 4 czwartek miesiąca.

POZOSTAŁE TERMINY ODBIORU ODPADÓW POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

 

informacja o zasadach segregacji odpadów

informacja o zasadach segregacji odpadów

 

Harmonogram odbioru odpadów - Pobierz

Jak segregować odpady - Pobierz ulotkę

Portal Ministerstwa Środowiska o segregacji odpadów - Przejdź