Gmina Wąsosz informuje o zakończeniu zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąsosz w 2019 r.”

 

 

Zadanie zostało dotowane na podstawie umowy nr 427/D/OZ/LG/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość całkowita zadania - 63 473,20 zł.
Dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu - 57 808,50 zł.

Dofinansowaniem zostało objętych 37 nieruchomości z terenu gminy Wąsosz w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 120,465 Mg odpadów zawierających azbest.