plakat naboru

NABÓR WNIOSKÓW W ZAKRESIE UTYLIZACJI AZBESTU W GMINIE WĄSOSZ DO DNIA 22.06.2021 r.

Burmistrz Wąsosza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, odbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wąsosz.

Wniosek o demontaż i/lub odbiór (transport i utylizację) wyrobów zawierających azbest - POBIERZ