W miejscowościach wiejskich gminy Wąsosz dodatkowy odbiór bioodpadów w miesiącu kwietniu przeprowadzony zostanie 3 kwietnia br.

zajęcia eko

Od Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoskach pracownicy Urzędu Miejskiego w Wąsoszu rozpoczęli edukację w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w kwestii selektywnej zbiórki odpadów.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski Wąsosza informuje, że w dniach 31.03.2020 r., 01.04.2020 r. i 02.04.2020 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

PWiK Sp. z o.o. informuje: w związku z awarią jednego z pojazdów w marcu następuje zmiana harmonogramu 

logo GOK

Urząd Miejski Wąsosza zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Wąsosz, aby w miarę możliwości wystawiać pojemniki na odpady komunalne w dni odbioru poszczególnych frakcji przed teren Państwa posesji.