Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że 12 listopada 2016 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00 na placu targowym przy ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW.

Zakaz spalania odpadów
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wąsosz, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości (ogniska).

Bezpłatna zbiórka elektroodpadów

Informujemy, że 3 września 2016 roku (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00 na placu targowym przy ul. Korczaka w Wąsoszu zostanie przeprowadzona bezpłatna ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW.

Burmistrz Wąsosza zawiadamia, że dnia 28.06.2016 roku Rada Miejska Wąsosza podjęła uchwałę Nr XIX/134/2016 r. w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik.

 

Ulotka informacyjna

informacja o zasadach segregacji odpadów

informacja o zasadach segregacji odpadów