logo przydomowe oczyszczalnie

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków. Termin składania wniosków - 31.03.2019 r.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2016

Urząd Miejski Wąsosza informuje zainteresowanych mieszkańców miejscowości wiejskich gminy Wąsosz, iż od dnia 1.02.2018 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 2016

Urząd Miejski Wąsosza informuje zainteresowanych mieszkańców miejscowości wiejskich gminy Wąsosz, iż od dnia 1.02.2017 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków.

Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Wąsosz

Opracowanie ma na celu zobrazowanie realnego kierunku rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wąsosz, realnego pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, tym bardziej, że na terenie gminy Wąsosz uporządkowanie gospodarki ściekowej należy rozpatrywać dwojako – poprzez aglomerację Wąsosz (miasto Wąsosz) i tereny poza aglomeracją o liczbie RLM niższej niż 2000.

Oczyszczalnia ścieków

Uroczystość oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Wąsoszu odbyła się 23 października 2009 roku. Kamień węgielny pod budowę tego obiektu został wmurowany we wrześniu 2007 roku.