XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

was_inf_sesja_rm_2016
Kategoria
Aktywność Rady Miejskiej Wąsosza
Termin
2020-05-14 10:00

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji RM Wąsosza.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji RM Wąsosza
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wykonywania mandatu radnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz - części dz. nr 52 obręb Wąsosz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/39/11 RM Wąsosza z dnia 22 marca 2011r.dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wąsosz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Wąsosza.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji planu urządzeniowo-rolnego Gminy Wąsosz.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

 
 

Terminy

  • 2020-05-14 10:00

Wspierane przez iCagenda