XXX Sesja Rady Miejskiej Wąsosza

was_inf_sesja_rm_2016
Kategoria
Aktywność Rady Miejskiej Wąsosza
Termin
2021-03-19 10:00

19 marca 2021r. o godz.10.00 odbędzie się XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA.

Sesja odbędzie się bez udziału sołtysów oraz publiczności w sali posiedzeń nr 30 Urzędu Miejskiego Wąsosza przy pl. Wolności 17.

Transmisja sesji jest dostępna online. Link można znaleźć na stronie internetowej urzędu oraz BIP gminy Wąsosz.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji RM Wąsosza.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsosz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Świniarach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Baranowicach ( (dz.79).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Baranowicach(dz.55)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Wiklinie (dz.71).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Wiklinie (dz.117).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wąsosz na lata 2021-2032.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wąsosz na 2021r.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wąsosza
Wiesław Stolicki

 
 

Terminy

 • 2021-03-19 10:00

Wspierane przez iCagenda