W latach 1992-2009 gmina Wąsosz współpracowała partnersko z holenderską gminą Meerlo-Wanssum.

Współpraca partnerska z holenderską gminą Meerlo-Wanssum sięga początków lat dziewięćdziesiątych, kiedy to przy udziale władz województwa leszczyńskiego oraz holenderskiej prowincji Limburgia, gmina Wąsosz nawiązała pierwsze kontakty ze swoim nideralandzkim przyjacielem.

 W 1997 roku holendrzy powołali Fundację na Rzecz współpracy Meerlo-Wanssum - Wąsosz, którego odpowiednikiem po stronie gminy Wąsosz stał sie Komitet do Współpracy z Gminą Meerlo-Wanssum. Zacieśnianiu więzi pomiędzy dwoma gminami sprzyjał fakt, iż pod względem typu, obszaru i liczby ludności były one bardzo zbliżone do siebie.

Jednym z najwyraźniejszych dowodów przyjaźni kwitnącej pomiędzy społecznościami były powtarzające się obustronne wymiany grup dziecięcych i młodzieżowych. Godnym podkreślenia jest również fakt szerokiej pomocy materialnej, jaką Holendrzy objęli zarówno wąsoskie instytucje (komputery dla szkół, środki finansowe na naukę języków obcych, budowę sali gimnastycznej, potrzeby wąsoskiej Orli, straży pożarnej), jak i potrzebujące osoby (odzież dla ubogich, wózki inwalidzkie).

Przykład współpracy polskich i holenderskich strażaków (której materialną korzyścią jest otrzymany przez oddział OSP Czeladź Wielka wóz bojowy wraz ze strojami ochronnymi) zachęca do poszerzania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

Efektywną formą pomocy ze strony holenderskiej była akcja "Sami sobie" - dofinansowanie 20 projektów, które wygrały konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Meerlo-Wassum – Wąsosz,  holenderską Fundację KNHM oraz Urząd Miejski Wąsosza. Każdy projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 1 tys. euro.  Spośród dwudziestu projektów były wybrane dwa najlepiej zrealizowane (z nagrodą  500 euro) lub jeden najlepszy (z nagrodą 500 euro) plus dwa drugie miejsca (z nagrodą 250 euro).

Nazwa akcji "Sami sobie" wskazuje, iż głównym założeniem przedsięwzięcia była aktywacja społeczności lokalnych mieszkańców gminy Wąsosz. Równie istotna przy wyborze wyróżnionych projektów była ogólnospołeczna przydatność budowanych lub remontowanych obiektów: placów zabaw, sal wiejskich, boisk sportowych.

Podczas ostatniej wizyty (w dniach 22-24.02.2007) przedstawicieli fundacji Grupa Przyjaciół Meerl-Wanssum- Wąsosz oraz fundacji KNHM odbył się kolejny - już III edycji programu "Sami Sobie”. 

Z okazji dziesięciolecia współpracy partnerskiej gmin strona holenderska podarowała naszej społeczności zegar słoneczny, który na stałe wpisał się w krajobraz architektoniczny wąsoskiego rynku.
W roku 2009 teren gminy Meerlo-Wanssum został podzielony i włączony w skład sąsiednich jednostek administracyjnych.