Wąsosz w liczbach

Powierzchnia gminy: 193,6 km2

Podział terytorialny gminy: 31 sołectw

Na dzień 31.12.2020 gmina Wąsosz liczy 7158 mieszkańców.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkańców w wieku 14 lat i mniej wynosiła 1141 osób,
- liczba mieszkańców w wieku 15-59 lat wynosiła 4301 osób,
- liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej wynosiła 1716.

Na koniec 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 2693 osób, a na terenach wiejskich 4465 osób.
W 2020 r. narodziło się w gminie Wąsosz 61 osób, a zmarło 94 osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2020 r. wyniósł -4,61 promila.

Ilość zarejestrowanych w rejestrze REGON przedsiębiorców: 336

 

Liczba mieszkańców gminy Wąsosz w latach 1975-2020

 

Lata Liczba mieszkańców
1975 7607
1976 7610
1977 7489
1978 7594
1980 7572
1981 7570
1982 7772
1983 7810
1984 7741
1985 7861
1988 7803
1991 7664
1993 7694
1995 7685
1998 7634
1999 7517
2000 7545
2001 7695
2002 7722
2003 7702
2004 7800
2005 7786
2006 7775
2007 7780
2008 7746
2009 7790
2010 7759
2011 7701
2012 7665
2013 7623
2014   7520
2015 7501
2016 7432
2017 7374
2018 7304
2019 7267
2020 7158

 

was lm 1975 2020