Budżet gminny

Budżet gminy Wąsosz w latach 1990-2015 - prezentujemy wykres oraz zestawienie tabelaryczne ukazujące zmiany dochodów, wydatków oraz udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

Wąsosz w liczbach

Powierzchnia gminy: 193,6 km2

Podział terytorialny gminy: 31 sołectw

Na dzień 31.12.2018 gmina Wąsosz liczy 7304 mieszkańców.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkańców w wieku 14 lat i mniej wynosiła 1184 osób,
- liczba mieszkańców w wieku 15-59 lat wynosiła 4474 osób,
- liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej wynosiła 1646.

Na koniec 2018 r. na terenach miejskich mieszkało 2678 osób, a na terenach wiejskich 4626 osób.
W 2018 r. narodziło się w gminie Wąsosz 67 osób, a zmarło 84 osób. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł -2,33 promila.

Ilość zarejestrowanych rejestrze REGON przedsiębiorców: 339

Miasta partnerskie

W dniach 10-12 września 2021 r. miała miejsce pierwsza wizyta delegacji z Santa Susanna - naszego nowego miasta partnerskiego.

Przyrodnicze dziedzictwo

Teren gminy Wąsosz bogaty jest w bardzo atrakcyjne turystycznie kompleksy leśne o zróżnicowanych typach siedliskowych, często ze starym drzewostanem.