Spółdzielnia Socjalna „Nad Baryczą”

Od stycznia 2014 r. swoją działalność na terenie Gminy Wąsosz prowadzi Spółdzielnia Socjalna „Nad Baryczą”, która powstała w ramach projektu „Aktywność szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założycielem Spółdzielni jest Gmina Wąsosz oraz Stowarzyszenie „ORLA” Wąsosza, a jej członkami – pracownikami mieszkańcy naszej gminy. Pomysłodawcą oraz głównym inicjatorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Wąsosza – Zbigniew Stuczyk.

W ramach projektu otrzymano środki finansowe w wysokości 200 tys. zł na zakupy inwestycyjne niezbędne do wyposażenia spółdzielni w sprzęt potrzebny do prowadzenia działalności. Z pozyskanych funduszy zakupiono: koparko – ładowarkę, ciągnik wraz z przyczepą, samochód osobowo – dostawczy, pług śnieżny, rębak do drewna, piły spalinowe, traktorek do koszenia, odśnieżarko – zamiatarkę oraz inny drobny sprzęt.

 

Profil działalności spółdzielni jest dość szeroki i między innymi obejmuje:

1. Prace porządkowe:

  • Pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy, kopanie ogródków, nasadzenia),
  • Odśnieżanie (prywatnych posesji, dróg, chodników),
  • Sprzątanie (mieszkań, posesji, biur)

2. Sprzedaż drewna opałowego (transport, cięcie)

3. Opiekę nad osobami starszymi

4. Usługi koparko – ładowarką

5. Prace melioracyjne (kopanie, czyszczenie rowów i przepustów).

 

Pracownicy spółdzielni gwarantują rzetelne wykonanie świadczonych usług.
Zapewniają krótkie terminy realizacji oraz atrakcyjne ceny.
Kontakt: tel. 729 – 367 – 073