Drukuj

 

 

 

 

was FE PR DS UE EFS 10.2018

 


 

 

Informujemy, że Gmina Wąsosz uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt dotyczy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania nieruchomościami oraz obsługi inwestora.

Projekt obejmie poprawę rozwiązań w obszarze elektronizacji procesów obsługi, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy oraz doskonaleniu kompetencji cyfrowych kadr. Liderem projektu jest STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury.

was 250419 03


 

Projekt "Wąsosz stawia na maluchy!”

Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0077/19 pt. „Wąsosz stawia na maluchy!” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 285.777,60 zł, dofinansowanie: 242.910,00 zł.

Przejdź do aktualnych informacji dotyczących realizowanego projektu:

 

Projekt "Wąsosz stawia na maluchy!” - nabór wniosków