Zarządzenie Nr 238/20 Burmistrza Wąsosza z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Gminy Wąsosz na potrzeby infrastruktury technicznej