• Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 87/15 z dnia 24 czerwca 2015r. - przejdź do BIP
    • /zm./ Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 167/15 z dnia 9 grudnia 2015r. - przejdź do BIP
    • Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 88/15 z dnia 24 czerwca 2015r. - przejdź do BIP
    • Zarządzenie Burmistrza Wąsosza nr 165/11 z dnia 02 grudnia 2011r. - przejdź do BIP