Organem właściwym dla określania wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, a także informacji o gruntach, lasach oraz o nieruchomościach i obiektach budowlanych od 1 lipca 2019 r. jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Wynika to ze zmian, jakie zostały wprowadzone w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym).

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować stare wzory zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza.

Wzory deklaracji oraz informacji dostępne są na stronie MF - przejdź