logo rodzina

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" we współpracy z KRUS organizuje zimowisko dla dzieci z rodzin rolniczych (jeden z rodziców musi był płatnikiem KRUS). Z terenu gminy Wąsosz zabezpieczonych zostało 8 miejsc.

plakat zajęć

Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Panem Romanem Pankiewiczem, zumbowe szaleństwo dla najmłodszych,

Przerwy w dostawie wody

PWIK Wąsosz Sp. z o.o. informuje o awarii sieci wodociągowej.

złożenie wieńca

24 stycznia mieszkańcy gminy Wąsosz po raz kolejny uczcili powrót Ziemi Wąsoskiej do Macierzy.