Informacja dla rolników - szkody spowodowane przez suszę

Gmina Wąsosz informuje, że Komisja ds. szacowania szkód spowodowanych przez suszę powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego, po dokonaniu odpowiednich czynności i sporządzeniu indywidualnych protokołów dla rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, przekazała dnia 28 sierpnia 2018 r. ww. protokoły do Wojewody Dolnośląskiego celem weryfikacji oraz potwierdzenia wystąpienia szkód.

 

Informujemy, iż protokoły z oszacowanych szkód, według zapewnień pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zostaną dostarczone w miesiąca październiku, o czym indywidualni producenci rolni zostaną powiadomieni w celu odebrania protokołu.