logo wyborów

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła na dzień 28.07.2019 r. wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.

 

 

 

 

 

I N F O R M U J E M Y

Kandydatem  na  członka  rady  powiatowej  izby  rolniczej  może być wyłącznie członek tej izby – czyli płatnik podatku rolnego. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel.

Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba do dnia 5 lipca 2019r.

Głosowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim Wąsosza / biuro nr 6-7 / dnia 28 lipca 2019r od godz. 8.00 do 18.00 .

Spisy członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibach urzędów gmin w dniach i godzinach podanych przez Okręgowe Komisje Wyborcze na osobnych ogłoszeniach.

Bliższe informacje dotyczące wyborów do Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz wzory dokumentów jakie musi złożyć kandydat na delegata do Rady Powiatowej, można uzyskać w:

Urzędzie Gminy biuro nr 6-7
Tel: 65 543 78 50 wew. 14
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Wojewódzka  Komisja Wyborcza DIR