Drukuj
komunikat

Gmina Wąsosz ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Pobierz ogłoszenie