Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju dla Gminy Wąsosz na lata 2020-2024.

Strategia, jest nie tylko niezbędnym i nadrzędnym dokumentem, który pozwala zaplanować działania Gminy w dłuższym okresie czasu, ale jest również drogowskazem pokazującym jak długa jest droga do osiągnięcia danego celu. Strategia pomaga także pozyskiwać środki zewnętrze na inwestycje oraz ma być ważną informacją zarówno dla mieszkańców, pracowników urzędu, jak i inwestorów i innych osób zaangażowanych w życie Gminy Wąsosz.

Działania nad Strategią pomaga nam zorganizować zespół specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju (WANiR). Wsparcie doświadczonych osób przyczyni się do stworzenia kompleksowego, rzetelnego i obiektywnego dokumentu. Ponadto dzięki wcześniejszej współpracy z WANiR udało nam się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu Malucha. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami WANiR na rzecz samorządów: http://wanir.edu.pl/.

Dotychczas prace nad Strategią objęły:

  • Spotkanie robocze 8 października br., w którym udział ze strony Gminy wziął Burmistrz, Sekretarz oraz Skarbnik. Na spotkaniu określone zostały oczekiwania dotyczące kierunku i szczegółowości Strategii oraz zaplanowano harmonogram prac i konsultacji nad dokumentem. Jednocześnie Liderem Strategii – osobą, która będzie miała największy wpływ na jej kształt Został Burmistrz Paweł Niedźwiedź
  • Warsztaty 17 października br., na których wybrany przez Burmistrza Zespół ds. Strategii wraz ze specjalistami z WANiR pracował nad określeniem potencjału Wąsosza oraz diagnozą obecnej sytuacji. Brany pod uwagę był zarówno wpływ otoczenia, czyli m.in.: polityki, prawa, trendów społecznych, zmian klimatycznych, jak i potencjał Gminy – społeczny, turystyczny, gospodarczy i infrastrukturalny. Wypracowane wspólnie wnioski przełożą się na sporządzenie analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, które ujęte zostaną w Strategii rozwoju dla Gminy Wąsosz na lata 2020-2024.

Polecamy obejrzeć filmik z warsztatów:

 Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców. Ankiety będą dotyczyć również obecnej sytuacji Gminy. Dobre zdefiniowanie problemów oraz potencjału Wąsosza pozwoli wyznaczyć kierunek, w którym Gmina ma podążać, by poprawić jakość życia na swoim terenie.

Zachęcamy Państwa do śledzenia kolejnych informacji działaniach realizowanych w związku z tworzeniem Strategii rozwoju dla Gminy Wąsosz na lata 2020-2024.

Na bieżąco będziemy informować o postępie prac.