Drukuj

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju dla Gminy Wąsosz na lata 2020-2024.

Strategia, jest nie tylko niezbędnym i nadrzędnym dokumentem, który pozwala zaplanować działania Gminy w dłuższym okresie czasu, ale jest również drogowskazem pokazującym jak długa jest droga do osiągnięcia danego celu. Strategia pomaga także pozyskiwać środki zewnętrze na inwestycje oraz ma być ważną informacją zarówno dla mieszkańców, pracowników urzędu, jak i inwestorów i innych osób zaangażowanych w życie Gminy Wąsosz.

Działania nad Strategią pomaga nam zorganizować zespół specjalistów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju (WANiR). Wsparcie doświadczonych osób przyczyni się do stworzenia kompleksowego, rzetelnego i obiektywnego dokumentu. Ponadto dzięki wcześniejszej współpracy z WANiR udało nam się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubu Malucha. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami WANiR na rzecz samorządów: http://wanir.edu.pl/.

Dotychczas prace nad Strategią objęły:

Polecamy obejrzeć filmik z warsztatów:

 Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców. Ankiety będą dotyczyć również obecnej sytuacji Gminy. Dobre zdefiniowanie problemów oraz potencjału Wąsosza pozwoli wyznaczyć kierunek, w którym Gmina ma podążać, by poprawić jakość życia na swoim terenie.

Zachęcamy Państwa do śledzenia kolejnych informacji działaniach realizowanych w związku z tworzeniem Strategii rozwoju dla Gminy Wąsosz na lata 2020-2024.

Na bieżąco będziemy informować o postępie prac.