Przypominamy, że 15 listopada 2019 roku upływa termin płatności IV raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W związku z tym wpłaty można dokonać u sołtysa, w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP SA nr 92 1020 3017 0000 2302 0026 4457.