Urząd Miejski Wąsosza informuje rolników, którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód, że w związku z zaistniałą sytuacją wystąpienia błędów w powierzchniach komisja przekazała korekty protokołów szacowania szkód do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu weryfikacji i potwierdzenia szkód przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

W momencie uzyskania skorygowanych protokołów rolnicy zostaną poinformowani o odebraniu protokołów w Urzędzie Miejskim Wąsosza. Rolnicy posiadający błędne protokoły szacowania szkód  proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego Wąsosza - pokój nr 6.