Szanowni Sołtysi, dnia 14 kwietnia 2020 r.  w kasie tut. Urzędu przyjmowane będą opłaty za odpady komunalne, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.