Informujemy o wprowadzonej zmianie organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 36 ul. Mickiewicza i drogi gminnej nr 100897D ul. Junaków.

W związku z powyższym ulica Junaków stała się drogą jednokierunkową - wjazd możliwy jest wyłącznie od ulicy Pocztowej, a zakaz wjazdu obowiązuje z ulicy Mickiewicza. Nadto po przeprowadzeniu analizy widoczności w obrębie skrzyżowania ulicy Junaków i ulicy Mickiewicza zamiast istniejącego znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa” ustanowiono znak pionowy B-20 "stop", a także wymalowano znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop". Wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych.