Urząd Miejski Wąsosza informuje o możliwości odbioru dowodu osobistego w dniach 22 i 24 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 do 15.00, po wcześniejszym indywidualnym zgłoszeniu chęci odbioru pod numerem tel. 65 5437850 wew. 12.