gus informuje

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

Szersza informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie wkrótce dostępna na stronie: spisrolny.gov.pl