Drukuj

Przekazujemy Państwu informację Spółki Dolnośląska Zielona Dolina, działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia.

Program zakłada BEZPŁATNĄ certyfikację i oznaczane znakiem towarowym Zielona Dolina Żywności i Zdrowia produktów z naszego regionu. Certyfikat o dużej rozpoznawalności jest gwarancją dla wszystkich konsumentów, że certyfikowany produkt pochodzi z lokalnego sektora rolno-spożywczego, charakteryzuje się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, wytwarzany jest na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców bądź swoistych technik lokalnych.

Pobierz ulotkę informacyjną