W związku z napływającymi niepokojącymi informacjami na temat osoby podającej się za wykonawcę mającego przeprowadzać audyt energetyczny w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy” Gmina Wąsosz informuje, że NIE ZLECAŁA żadnym firmom wykonywania takich usług, a osoba podająca się za audytora NIE JEST i w żaden sposób nie była powiązana z Gminą Wąsosz.

 

Prosimy zachować czujność. Gmina Wąsosz nie ponosi odpowiedzialności za podpisanie jakichkolwiek umów w tej sprawie.

Ponadto informujemy, że obecnie trwa postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy audytu energetycznego w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”, którego wynik zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie internetowej www.europrojekty.pl/wasosz/