logo instytucji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT KRUS w Górze, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie internetowym pt. „Bezpiecznie pracuj w gospodarstwie rolnym”.

 

I. Cel konkursu: upowszechnianie wśród rolników bezpiecznych zasad w gospodarstwie rolnym, uświadomienie występowania zagrożeń chorobowych i wypadkowych w gospodarstwie rolnym.

II. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy oraz ich domownicy, którzy ukończyli 18 rok życia z terenu gminy Wąsosz.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, który zawiera 4 pytania zamknięte.

Przy każdym pytaniu zamkniętym podane są trzy odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

Należy pamiętać o podaniu prawdziwych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres, telefon – niezbędnych  do przekazania nagrody.

III. Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadesłanie odpowiedzi na 4 pytania zawarte na karcie Konkursowej zamieszczonej na stronie Gminy Wąsosz www.wasosz.eu

  • pocztą tradycyjną (z dopiskiem „konkurs”) na adres: PT KRUS w Górze ul. Wrocławska 54. 56-200 Góra
  • osobiście - wrzucając odpowiedzi do urny w godzinach pracy PT KRUS - ul. Wrocławska 54, 56-210 Góra.

Konkurs trwa od 14.09.2020 r. – 28.09.2020 r.

 

W zał. Regulamin konkursu, pytania Konkursowe + RODO - POBIERZ