Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ś. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim zakończyła realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Sułowie Wielkim”.

 

Operacja została dofinansowana poprzez Lokalną Grupę Działania „Ujście Baryczy” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całość zadania to kwota 105 000,00 zł w tym dotacja 89 635,00 zł. Wykonano remont i zmianę nawierzchni chodnika wokół kościoła. Realizacja zadania spełniła cele zawarte w umowie oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ujścia Baryczy - zachowanie dziedzictwa lokalnego.

GS

 

was 220920 01