Informujemy mieszkańców, że Urząd Miejski Wąsosza działa bez przeszkód, w pełni obsługując wszystkich zainteresowanych.

 

Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zasłonięciu ust i nosa podczas wizyty w Urzędzie. Zachęcamy jednocześnie do zdalnych form kontaktu z pracownikami – telefonicznie, mailowo bądź przez skrzynkę e-puap.