Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Usługa Ubezpieczenia Gminy Wąsosz.

 

Dokumentacja dostępna pod adresem:
http://bip.wasosz.eu/zamowienia/pokaz/108.dhtml

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu!