Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze informuje :

 

  • Od 15.03 do 17.05 ARIMR przyjmuje wnioski o dopłaty bezpośrednie – w tym roku wyłącznie w wersji elektronicznej, rolnicy nie otrzymają wersji papierowej wniosków.
  • Od 31.03 do 29.05 ARIMR przyjmować będzie wnioski o premię z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, oraz „Premia dla młodych rolników”
  • Przypominamy, że tradycyjnie organizować będziemy „Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. W chwili obecnej ze względu na pandemię COVID-19 zawieszony jest obowiązek szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin – dotyczy to szkoleń podstawowych, jak również uzupełniających.

W czasie epidemii nie będą wymagane uprawnienia dotyczące stosowania i sprzedaży środków ochrony roślin.

Dopuszcza się aby osoby stosujące i sprzedające środki ochrony roślin mogły ukończyć szkolenie w późniejszym terminie.

Na czas trwania epidemii, rolnicy zostali zwolnieni z sankcji – dotyczy to zarówno szkoleń podstawowych, jak i uzupełniających. Przypominamy, że po ustaniu pandemii producenci rolni będą mieli 30 dni na udział w takim szkoleniu. Zawieszenie szkoleń nie zwalnia jednak rolników od przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów ochrony.

Osoby którym kończą się uprawnienia, oraz osoby zainteresowane zostaną niezwłocznie poinformowane o terminie szkolenia.

Zachęcamy również do zapisywania się na szkolenie w PZDR Góra

Wszelkich informacji udziela Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze, tel. 65 543 24 41