logo WD

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Miło nam poinformować, że Gmina Wąsosz otrzymała dofinansowanie:

  • 189 000 zł - na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Wiklinie (kierunek Zbaków Dolny - Wiklina);
  • 25 830 zł - na przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych (Drozdowice Wielkie, Zbaków Górny, Płoski, Wiewierz).

Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów, na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wynosi ponad 19,3 mln zł.
Dziękujemy Zarządowi Województwa i wszystkim Radnym Sejmiku - podjęcie uchwały znacząco przyczyni się do realizacji wielu nowych zadań!