PT KRUS w Górze informuje: W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej lub gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy płotów, zagród czy więźby dachowej.

 

Wycinka drzew z użyciem ostrych narzędzi, takich jak pilarki, siekiery i piły, bardzo często wiąże się z ryzykiem poważnych w skutkach wypadków.

Pilarka łańcuchowa ze względu na nieosłonięty element tnący, poruszający się z prędkością ok 20/s, jest jednym z najniebezpieczniejszych narzędzi. Przed przystąpieniem do pracy pilarką należy przede wszystkim zapoznać się z instrukcją  obsług a także sprawdzić działanie między innymi  hamulca bezpieczeństwa, stopnia  napięcia i ostrości łańcucha.

Łańcuch powinien być naciągnięty, tak by zwisał z prowadnicy a jednocześnie by można było go swobodnie przesuwać. Podczas ostrzenia pilnikiem pamiętaj o zachowaniu odpowiednich kątów ostrzenia i jednakowej liczbie „pociąnięć”. Nigdy nie włączaj pilarki bez jej unieruchomienia! Takie działanie może skończyć się niekontrolowanym uderzeniem prowadnicy pracującego łańcucha w którąś z kończyn. Minimalna odległość od osoby uruchamiającej pilarkę wynosi 3 metry. Bezpieczną pracę pilarką gwarantuje uruchomienie jej „z ziemi” lub w pozycji stojącej. Podstawą obu technik jest unieruchomienie korpusu pilarki poprzez włożenie stopy w uchwyt sterujący (tylny), bądź ściśnięcie pilarki udami. Niemniej ważny jest sposób trzymania pracującego  urządzenia – ręce powinny znajdować się na uchwytach, jak najdalej od prowadnicy i łańcucha.

Prace przy pozyskiwaniu drewna należy wykonywać w spodniach lub nogawicach z wkładką antyprzecięciową, rękawicach, specjalnych butach na protektorze z metalowymi noskami oraz kasku z ochronnikami słuchu i siatką zabezpieczającą oczy lub w goglach. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy strój jest dokładnie zapięty i przylega do ciała  a buty- zasznurowane.

Pamiętajmy również, że praca przy pozyskiwaniu drewna zagrożona jest dużym ryzykiem wypadku, dlatego powinni ją wykonywać zdrowi i silni mężczyźni. Należy być wypoczętym,  skoncentrowanym i nigdy nie zaczynajmy pracy, jeśli  samopoczucie  oraz stan fizyczny nie gwarantują bezpieczeństwa.

Praca po spożyciu alkoholu jest niedopuszczalna.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Opracowano na podstawie materiałów prewencyjnych KRUS

 

Monika Tobółka
PT KRUS  w Górze