Logotyp instytucji uczestniczących w wydatkowaniuśrodków

 

CYFROWA GMINA WĄSOSZ

 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

Gmina Wąsosz bierze udział w projekcie grantowym CYFROWA GMINA w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

1. Cele projektu
Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego Wąsosza, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

2. Planowane efekty
Wdrożone systemy oraz narzędzia przyczynią się do zwiększenia cyfryzacji jednostki oraz poziomu jej cyberbezpieczeństwa, rozwiązania bieżących problemów z dostępnością usług publicznych w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz innych nieprzewidzianych sytuacji losowych, co pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie JST. Doposażenie serwerowni o serwer fizyczny z systemem Windows Server, kontrolerem domeny, serwer NAS oraz system backupu całych serwerów i stacji roboczych zapewni możliwość zdalnej pracy oraz ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych urzędu. Modernizacja sieci LAN i serwis wsparcia urządzenia UTM pozwoli natomiast na segmentację, podniesienie zarządzalności, bezpieczeństwa oraz stabilności pracy sieci wewnętrznej oraz styku z siecią Internet. Podniesienie bezpieczeństwa zapewni logowanie poprzez dwuetapową weryfikację użytkownika – wykorzystanie kluczy sprzętowych U2F (uwierzytelnienie dwuskładnikowe) dla pracowników. Dodatkowe stacje robocze pozwolą na wymianę jednostek, których nie można włączyć do wdrażanej domeny oraz pozwolą na doraźne stworzenie wydzielonych punktów obsługi mieszkańca w przypadku ograniczonej obsługi. Szkolenia z cyberbezpieczeństwa podniosą kompetencje cyfrowe, świadomość cyberzagrożeń oraz cyberbezpieczeństwa JST u pracowników JST. Szkolenia w zakresie obsługi połączone z instalacją i konfiguracją nabytego sprzętu i oprogramowania zwiększą efektywność wdrożeń oraz podniosą cyberbezpieczeństwo środowiska IT. Biuletyn Informacji Publicznej zgodny z wymogami WCAG 2.1, z certyfikatem SSL oraz zintegrowanymi modułami (Obrót Nieruchomościami, Konsultacje Społeczne i Odpady Komunalne) pozwoli na bezpieczną i stabilną realizację E-usług. Moduły usprawnią cały proces sprzedażowy nieruchomości, pozwolą na przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat spraw poddanych konsultacjom, poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie oraz umożliwią złożenie elektronicznej deklaracji odpadów komunalnych poprzez interaktywny formularz, wraz z podpisem złożonym przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego. Podniesienie cyberbezpieczeństwa nastąpi również poprzez konsolidację wszystkich funkcji niezbędnych do zarządzania infrastrukturą IT (monitorowanie sieci, zarządzanie zasobami, bezpieczeństwo danych i zarządzanie użytkownikami, kontrola dostępu do danych) w Systemie zintegrowanego zarządzania i bezpieczeństwa IT oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

3. Wartość całkowita projektu:
211 920,00 zł

4. Wkład Funduszy Europejskich:
211 920,00 zł

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.