logotyp - instytucje grantowe

Informujemy, że 23.03.2022 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisało z Gminą Wąsosz umowę na realizację  Programu  „Granty PPGR”.

 

W związku z powyższym uruchamiamy procedurę przetargową w celu dokonania zakupu laptopów. Po wyłonieniu dostawcy, pracownicy urzędu będą kontaktować się z mieszkańcami, którzy zakwalifikowali się do projektu, w celu podpisania umowy oraz przekazania sprzętu.

 

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa