przedstawiciele gmin podpisujący pozrozumienie

Gmina Wąsosz wraz z Gminą Rawicz i Gminą Żmigród podpisała dziś porozumienie międzygminne w sprawie budowy zbiornika wodnego Masłówka.


W podpisanym porozumieniu partnerskim Strony zadeklarowały ścisłą współpracę w zakresie realizacji przy opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej planowanego do realizacji zbiornika retencyjnego Masłówka (zlewnia rzeki Masłówka w dolnym jej biegu).
W ramach zadania zostanie opracowana szczegółowa analiza określająca możliwości zwiększenia retencji i ochrony przeciwpowodziowej w gminach partnerskich.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad zaproponowaną koncepcją wariantów.

 

 

Źródło zdjęcia: facebook.com/rawicz.otwarty