informacja LGD

Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" przystąpiła do procesu tworzenia nowej strategii rozwoju dla Ujścia Baryczy na lata 2023-2027.


Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Głos lokalnej społeczności jest dla nas bardzo ważny, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety internetowej na temat preferowanych kierunków naszej przyszłej działalności.
Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/6Xst6oPaTSiUEHTG7
Zebrane opinie, sugestie i oceny będą ważnym materiałem źródłowym dla grupy roboczej pracującej nad przygotowaniem strategii i określeniem celów naszego dalszego działania.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.