infografika

Gmina Wąsosz na drugim miejscu rankingu gmin województwa dolnośląskiego, w kategorii: "lider zmiany".


16 grudnia w Sali Sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla gmin przodujących w Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego.
Ranking - przygotowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym - kompleksowo analizuje rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin w naszym regionie.

Najciekawszą i zupełnie nową kategorią jest kategoria lider zmiany. W tym zestawieniu pokazuje się gminy, które awansowały o największą ilość pozycji w rankingu. Tutaj analizowane są wszystkie gminy, bez podziału na gminy duże i małe. Nagrodzonymi gminami w kategorii "Liderzy zmiany" są kolejno:
* Udanin – awans o 74 pozycje (czyli ze 139. miejsca na 65. miejsce wśród 165 gmin objętych rankingiem),
* Wąsosz – awans o 70 miejsc (awans ze 128. miejsca na 58.)
* Zgorzelec (wiejska) – awans o 61 miejsc (z 83. na 22.),
* Marcinowice – awans o 53 miejsca (z 85. na 32.)
* Lubań (wiejska) – awans o 52 miejsca (ze 123. na 71.).

Przy ustalaniu rankingu, wzięto pod uwagę 16 różnych wskaźników, podzielonych na 3 strefy: gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną.

Szczegóły między innymi w artykule: https://gazetawroclawska.pl/ranking-gmin-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2022-znamy-zwyciezcow-zdjecia/ar/c1-17135317?fbclid=IwAR0_VYlmMAsIFrFYywkOrgqOi0J4l9_22KK8vytnKTaSyX1byEvscaBOzj0 , czy też na stronie internetowej: https://frdl.org.pl/